Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Hoan, Svartbäcken, 9_dos3 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-01-01 Stoppdatum 2019-12-31
Mängd (ton): 39,00 Kostnad totalt: 42981
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Orsa Metod: Doserare
Kommentar: