Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Iresjön, MO15 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-09-16 Stoppdatum 2019-09-16
Mängd (ton): 46,86 Kostnad totalt: 51546
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 51,8
Kalkursprung: Köping Metod: Båt
Kommentar: