Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Trehörningen, MO104 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-09-14 Stoppdatum 2019-09-14
Mängd (ton): 4,01 Kostnad totalt: 10679
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 51,8
Kalkursprung: Köping Metod: Flyg
Kommentar: