Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Nedre Kvarnsjön, 61 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-09-13 Stoppdatum 2019-09-13
Mängd (ton): 4,01 Kostnad totalt: 10679
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: