Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Stora Mygghartjärnen, MO69 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-09-11 Stoppdatum 2019-09-11
Mängd (ton): 1,01 Kostnad totalt: 2652
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 53,0
Kalkursprung: Kullsberg Metod: Flyg
Kommentar: