Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Vandelån, D158 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-06-28 Stoppdatum 2019-06-28
Mängd (ton): 29,51 Kostnad totalt: 18980
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 53,5
Kalkursprung: Kullsberg Metod: Doserare
Kommentar:
 Anledning till ändringen:
Kan sätta stoppdatum när kalken är slut och ny påfyllnad skett