Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFLA003, 2016 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-10-24 Stoppdatum 2018-10-24
Mängd (ton): 3,02 Kostnad totalt: 5263
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: