Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMHUS005, 2086 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-10-15 Stoppdatum 2018-10-15
Mängd (ton): 5,82 Kostnad totalt: 10163
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: