Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BASTASJÖN, 1130 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-09-06 Stoppdatum 2018-09-06
Mängd (ton): 1,05 Kostnad totalt: 1691
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,7
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: