Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MÖRTEVATTNET, 6546 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-10-23 Stoppdatum 2018-10-23
Mängd (ton): 0,94 Kostnad totalt: 1550
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: