Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOF066, 2169 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-10-19 Stoppdatum 2018-10-19
Mängd (ton): 4,16 Kostnad totalt: 7260
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: