Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOF037, 2148 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-10-19 Stoppdatum 2018-10-19
Mängd (ton): 8,94 Kostnad totalt: 15608
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: