Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOF410, 2291 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-10-20 Stoppdatum 2018-10-20
Mängd (ton): 2,91 Kostnad totalt: 5082
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: