Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOF101, 2204 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-10-18 Stoppdatum 2018-10-18
Mängd (ton): 11,75 Kostnad totalt: 20508
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: