Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA OLEVATTNET, 855 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-10-15 Stoppdatum 2018-10-15
Mängd (ton): 3,85 Kostnad totalt: 6369
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: