Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Lilltjärn, K222 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-08-17 Stoppdatum 2020-08-17
Mängd (ton): 1,07 Kostnad totalt: 2009
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 53,5
Kalkursprung: Kullsberg Metod: Flyg
Kommentar: