Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Rotemobodtjärn, K367 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-08-19 Stoppdatum 2020-08-19
Mängd (ton): 6,42 Kostnad totalt: 12056
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 53,5
Kalkursprung: Kullsberg Metod: Flyg
Kommentar: