Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Blecksjön, V29_21 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-08-17 Stoppdatum 2020-08-17
Mängd (ton): 0,91 Kostnad totalt: 1784
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 51,1
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: