Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Gällsån, V34_19 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-08-18 Stoppdatum 2020-08-18
Mängd (ton): 4,08 Kostnad totalt: 7930
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 51,1
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: