Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Grottsjöbäcken, V13_11 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-08-21 Stoppdatum 2020-08-21
Mängd (ton): 1,02 Kostnad totalt: 1982
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 51,1
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: