Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Finnsjön, K27 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-09-06 Stoppdatum 2020-09-06
Mängd (ton): 17,99 Kostnad totalt: 16215
Kalkmedel: Slurry CaO halt: 53,5
Kalkursprung: Kullsberg Metod: Båt
Kommentar: