Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Tansbäcken, V43_15 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-08-15 Stoppdatum 2020-08-15
Mängd (ton): 6,84 Kostnad totalt: 13283
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 51,1
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: