Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Tansbäcken, V43_5 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-08-16 Stoppdatum 2020-08-16
Mängd (ton): 2,04 Kostnad totalt: 3965
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 51,1
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: