Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Mörtsjön Våtmark, V50_4 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-08-15 Stoppdatum 2020-08-15
Mängd (ton): 2,04 Kostnad totalt: 3965
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 51,1
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: