Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Långbrosbodsjön, K107 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-08-21 Stoppdatum 2020-08-21
Mängd (ton): 40,12 Kostnad totalt: 75354
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 53,5
Kalkursprung: Kullsberg Metod: Flyg
Kommentar: