Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Norrån våtmark, V46_23 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-08-20 Stoppdatum 2020-08-20
Mängd (ton): 3,98 Kostnad totalt: 7732
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 51,1
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: