Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLIR019, 1605 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-07-28 Stoppdatum 2019-07-28
Mängd (ton): 5,03 Kostnad totalt: 9881
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: