Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMMUL007, 1172 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-09-05 Stoppdatum 2019-09-05
Mängd (ton): 26,16 Kostnad totalt: 49407
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: