Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMMAB012, 2698 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-08-06 Stoppdatum 2019-08-06
Mängd (ton): 10,02 Kostnad totalt: 18914
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: