Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMNOR054, 2902 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-04-09 Stoppdatum 2019-04-09
Mängd (ton): 4,01 Kostnad totalt: 6222
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 51,5
Kalkursprung: Ignaberga/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: