Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMRAN037, 1910 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-10-05 Stoppdatum 2019-10-05
Mängd (ton): 3,00 Kostnad totalt: 5572
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: