Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSUR226, 2809 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-04-06 Stoppdatum 2019-04-06
Mängd (ton): 1,95 Kostnad totalt: 3434
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,7
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: