Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSUR101, 2750 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-04-05 Stoppdatum 2019-04-05
Mängd (ton): 1,96 Kostnad totalt: 3450
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 51,5
Kalkursprung: Ignaberga/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: