Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSAG005, 1545 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-07-25 Stoppdatum 2019-07-25
Mängd (ton): 5,03 Kostnad totalt: 9881
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: