Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSAG009, 1551 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-07-26 Stoppdatum 2019-07-26
Mängd (ton): 0,97 Kostnad totalt: 1900
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: