Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTAS002, 1186 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-07-31 Stoppdatum 2019-07-31
Mängd (ton): 3,00 Kostnad totalt: 5675
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: