Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMVAO018, 1853 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-10-25 Stoppdatum 2019-10-25
Mängd (ton): 2,00 Kostnad totalt: 4012
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 53,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: