Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSTR020, 2006 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-07-23 Stoppdatum 2019-07-23
Mängd (ton): 17,04 Kostnad totalt: 33562
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: