Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMMUS027, 8071 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-08-12 Stoppdatum 2019-08-12
Mängd (ton): 1,00 Kostnad totalt: 1791
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: