Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA KROKSJÖN, 621 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-10-06 Stoppdatum 2019-10-07
Mängd (ton): 20,30 Kostnad totalt: 37713
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: