Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SPÅNGATJÄRN, 566 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-10-08 Stoppdatum 2019-10-08
Mängd (ton): 1,00 Kostnad totalt: 1660
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: