Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA BODASJÖN, 559 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-10-07 Stoppdatum 2019-10-08
Mängd (ton): 18,04 Kostnad totalt: 29968
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: