Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STENSJÖN, 510 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-10-15 Stoppdatum 2019-10-15
Mängd (ton): 17,14 Kostnad totalt: 21274
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: