Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TAGSJÖN, 2457 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-09-24 Stoppdatum 2019-09-24
Mängd (ton): 12,01 Kostnad totalt: 18625
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: