Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ABBORRSJÖN, 261 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-09-22 Stoppdatum 2019-09-22
Mängd (ton): 5,04 Kostnad totalt: 7823
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: