Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LIMMEN, 766 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-08-12 Stoppdatum 2019-08-13
Mängd (ton): 24,00 Kostnad totalt: 30501
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: