Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HÖGESJÖ, 744 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-08-06 Stoppdatum 2019-08-07
Mängd (ton): 20,00 Kostnad totalt: 25422
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: