Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA ÅLEVATTNET, 1061 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-10-26 Stoppdatum 2019-10-26
Mängd (ton): 12,48 Kostnad totalt: 22452
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: