Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SUNDSJÖN, 1060 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-10-26 Stoppdatum 2019-10-26
Mängd (ton): 3,02 Kostnad totalt: 5426
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: