Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: NORNÄBBAN, 493 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-08-04 Stoppdatum 2019-08-04
Mängd (ton): 1,00 Kostnad totalt: 1852
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: